ჩვენს შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ

კომპანია „ GLOBUSE “ გთავაზობთ ნებისმიერი ტიპის უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზის მომზადებას 100% სიზუსტით, გამოცდილი სპეციალისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას, როგორც ტექნიკური ასევე სამართლებრივი კუთხით.

კომპანია GLOBUSE თანამშრომლობს საჯარო რეესტრთან, ენერგეტიკის სამინისტროსთან, მესტიის მუნიციპალიტეტთან და სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიებთან. ჩვენი მისიაა მომხარებელს გავუწიოთ კვალიფიციური კონსულტაცია და მოვემსახუროთ ხარისხიანად. კომპანია GLOBUSE პასუხისმგებელია თითოეული სერვისის ხარისხზე.