განცხადებებისა და უფლებების რეგისტრაციის ელექტრონული წიგნიWWW.GLOBUSE.GE იყენებს NAPR.GE განცხადებების გვერდს.